Nyt fra Svebølle i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Svebølle er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Marksvinget, Køge

 

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Akacievej, Havdrup
Smedegårdsparken, Roskilde
Søndergade, Viby Sj.

 

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

 

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Stændertorvet, Roskilde
Rosenvænget, Høng

 

Tyveri fra køretøjer:

Stestrupvej, Stestrup, Kirke-Eskilstrup
Sigerstedvej, Sigersted, Ringsted
Lyngageren, Svogerslev, Roskilde
Halvejen, Bjæverskov
Lidemarksvej, Bjæverskov
Gørlev Landevej, Gørlev Sj.
Borgergade, Magleby, Klippinge


 

Afbrændingsforbud ophævet i Lejre kommune

Lejre Kommunes brandvæsen har besluttet, af afbrændingsforbuddet, der blev indført fredag den 16. juni, vil blive ophævet i dag onsdag den 28. juni kl. 08.00.

Brug af åben ild vil derfor igen være tilladt, men brandvæsnet opfordrer dog stadig til at udvise stor forsigtighed, da naturen fortsat er meget tør trods regnen forleden.

I kommunerne Kalundborg, Odsherred og Holbæk er det afbrændingsforbud, der blev indført torsdag den 15. juni 2023, fortsat gældende. Overtrædelse af forbuddet kan straffes med en bøde efter afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

 

Mistænkelig mænd – Stevnsvej, Strøby Egede, Køge – Stevns

Kl. 09.34 fik politiet en henvendelse fra en lokal kvinde, der undrede sig over tre mænds færden i området ved åen og i nærheden af spejderhytten. De tre mænd i 30-års alderen medbragte nemlig en boltsaks.

En patrulje kørte til området, men fandt ikke de tre mænd, så deres gøremål i området må fortsat stå hen i det uvisse. Umiddelbart var der ikke tegn på noget unormalt i eller ved spejderhytten, så politiet foretog sig ikke yderligere efter anmeldelsen.

 

Tricktyveri ved pengeautomat – Hovedgaden, Hårlev – Stevns

Kl. 15.44 anmeldte en 85-årig mand fra Hårlev, at han havde fået stjålet sit dankort, som efterfølgende var blevet misbrugt både til betalinger og kontanthævninger.

Mandag morgen kl. ca. 07.50 havde han ved en pengeautomat på Hovedgaden i Hårlev hævet nogle penge, da en fremmed og ca. 55-årig, dansktalende mand gjorde ham opmærksom på, at en pengeseddel var tabt på jorden.

Dette udnyttede den fremmede mand til både at stjæle de penge, som den 85-årige netop havde hævet, samt skifte hans betalingskort ud med en fremmed kvindes betalingskort.

Først i løbet af tirsdagen opdagede den 85-årige, at hans betalingskort var blevet udskiftet ved tricktyveriet, hvorefter han også opdagede, at hans eget betalingskort var blevet misbrugt til betalinger og kontanthævninger for knap 20.000 kr.

Politiet har optaget en rapport om dette tricktyveri, der efterforskes nærmere, hvorunder politiet forsøger at få klarlagt, hvorvidt der måtte være videoovervågning de steder, betalingskortet er blevet misbrugt. Desuden forsøger politiet at finde frem til ejeren af det fremmede betalingskort, som den 85-årige kom i besiddelse af ved tricktyveriet.

Et godt råd fra politiet er at skjule indtastningen af PIN-koden til et betalingskort, uanset om kortet anvendes i en butik eller ved en pengeautomat. Uden afluring af PIN-koden er et betalingskort intet værd for en tyv, som ikke kan misbruge kortet uden den aflurede PIN-kode.

 

Uventet besøg afslørede ulovligt fyrværkeri – Sneslev, Ringsted

Kl. 10.21 fik en 17-årig ung mand fra Ringsted formentlig uventet besøg af politiet på den adresse i Sneslev, hvor han opholdt sig.

Politiet havde i forbindelse med efterforskning af en sag fundet grundlag for at undersøge stedet nærmere, hvilket afslørede, at den 17-årige var i besiddelse af en krysantemumbombe.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste (EOD) blev rutinemæssigt underrettet om fundet, hvorefter EOD afhentede krysantemumbomben til videre håndtering uden fare for andre.

Den 17-årige blev sigtet for overtrædelse af fyrværkerilovgivningen, hvilket både hans værger og de sociale myndigheder efterfølgende blev underrettet om.

 

Narkokørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Ringstedvej, Køge

Kl. 10.45 standsede politiet en personbil på Ringstedvej ved Ejbyvej til en rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet.

Føreren var en 31-årig mand uden fast bopæl, som i forvejen var frakendt kørekortet og derfor ikke måtte være fører af køretøjet. Da det lugtede af hash inde fra køretøjets kabine, kunne føreren også mistænkes for narkokørsel og blev derfor anholdt i forbindelse med sigtelsen herfor.

Den 31-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev herefter løsladt.

Politiet fik i forbindelse med de to sigtelser for bl.a. kørsel i frakendelsestiden klarlagt, at det nu var tredje gang inden for de seneste tre år, at han blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret.

Personbilen var ikke registreret til den 31-årige, som dog havde købt bilen dagen før af den registrerede ejer. Politiet fandt herefter grundlag for at beslaglægge bilen med henblik på senere konfiskation, som retten vil tage stilling til, når straffesagerne mod ham skal afgøres.

En dommer skal dog forinden kigge nærmere på grundlaget for beslaglæggelsen, som den 31-årige protesterede imod.

 

Mand på togskinnerne – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 15.57 var en anmeldelse om en mands færden på togskinnerne i området ved Roskilde togstation årsag til, at togtrafikken blev standset i ca. 10 minutter.

Flere patruljer kørte til området for at lede efter manden, som DSB-ansatte så forsvinde væk fra skinnerne ved at springe over et hegn. Politiet fandt ikke manden efterfølgende, hvorfor årsagen til hans ulovlige færden ikke er blevet klarlagt.

 

Færdselsuheld – Holbækvej, Allindemagle, Ringsted

Kl. 16.00 var to bilister stødt sammen på Holbækvej ved Allindemagle, så en ambulance var blevet sendt til uheldsstedet.

Parterne i uheldet blev undersøgt af ambulancepersonalet, men ingen af dem havde pådraget sig behandlingskrævende skader.

En 23-årig kvinde fra Havdrup var kørt i en personbil ad Holbækvej i nordlig retning frem til en privat adresse på venstre side af vejen. Hun var standset før svingningen, og to andre bilister var også standset bag hende.

En 33-årig mand fra Ringsted, der kørte i samme retning, begyndte en overhaling og stødte herunder sammen med den 23-årige, der i det samme begyndte sit venstresving ind mod den private adresse.

Politiet har optaget rapport for at få klarlagt de nærmere omstændigheder ved sammenstødet.

 

Brand i madras og busk – Østergade, Høng – Kalundborg

Kl. 17.39 fik politiet via alarm 112 melding om, at der var ild i en busk tæt på en bygning på Østergade, Høng, så brandvæsnet var blevet sendt til stedet.

Ved brandvæsnets ankomst var branden i busken dog blevet slukket ved brug af en vandslange, men politiet kunne efterfølgende konstatere, at der ved den brændte busk lå en madras, som der også havde været ild i. Branden i madrassen var også slukket, men formodes at have været årsagen til den efterfølgende brand i busken.

Politiet fik i forbindelse med de nærmere undersøgelser af årsagen til branden klarlagt, at et par drenge formentlig kunne mistænkes herfor, idet de var set løbe væk fra stedet efter at have sat ild i madrassen ved brug af benzin.

To drenge på hhv. 9 og 11 år fik efterfølgende besøg af politiet, der samtidig underrettede deres værger om mistanken mod de to i forbindelse med branden.

Drengene kan ikke sigtes for noget i forbindelse med ildpåsættelsen i madrassen, da de begge er under den kriminelle lavalder på 15 år. Desuden er branden også en overtrædelse af det stadig gældende afbrændingsforbud i Kalundborg kommune, men den forseelse kan de to drenge heller ikke drages strafferetligt til ansvar for.

Politiet udfærdigede afslutningsvist en rapport til de sociale myndigheder, som herefter kan tage stilling til, hvorvidt drengene måtte have behov for støtte eller hjælp fremadrettet.

 

Våbenlovgivningen – Lillevangsvej, Greve

Kl. 18.00 fik en lokal patrulje fra den præventive afdeling i Greve kontakt til to mænd i en personbil, som politiet tidligere på dagen havde set køre hurtigt rundt i Greve-området.

I bilen befandt sig en 21-årig mand fra Greve og en 20-årig mand fra Østjylland, der begge blev undersøgt nærmere, da politiet i midterkonsollen kunne se rygepapir til brug i joints.

Ingen af mændene var i besiddelse af euforiserende stoffer, men undersøgelsen af bilen afslørede besiddelse af en totenschlæger, som den 21-årige erkendte at være ejer af. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen i forbindelse med beslaglæggelsen af våbnet. Den 20-årige blev ikke fundet i besiddelse af noget ulovligt ved kontrollen af de to mænd.

 

Færdselsuheld / spiritus-/narkokørsel – Egerupvej, Egerup, Fjenneslev – Ringsted

Kl. 19.22 slog en beboer på Egerupvej alarm, efter at en bil var forulykket og havde påkørt et levende hegn og en hæk. En person var flygtet fra den forulykkede bil.

Flere patruljer, herunder en hundepatrulje, kørte til uheldsstedet, hvor en 40-årig mand fra Ringsted blev truffet. Han blev anbragt i ambulancen med henblik på at komme på skadestuen til kontrol for eventuel personskade.

En anden mand var flygtet fra stedet, og ham fandt hundepatruljen flygtende ud over marken i nærheden af krydset Egerupvej – Skafterupvej, så en patruljehund måtte i brug for at standse ham. Der var tale om en 26-årig mand fra Ringsted, der var kraftigt påvirket af alkohol og formentlig også af euforiserende stoffer, men tilsyneladende uskadt.

Politiet fik klarlagt, at den 26-årige kunne mistænkes for at have været fører af den forulykkede personbil, hvorfor han blev anholdt i forbindelse med sigtelser for både spiritus- og narkokørsel.

Den 40-årige blev imidlertid udadreagerende under transporten til skadestuen, men politiet fik lagt en dæmper på ham, så han kunne blive tilset af sundhedsfagligt personale.

Uheldsstedet var i forbindelse med en vejkurve, hvor den 26-årige var kørt i sydøstlig retning, men mistet kontrollen over bilen, som havde påkørt flere elskabe, et levende hegn og en hæk. Et træ var væltet ud over vejen, men politiet fik det fjernet. Reparatør af elskabene blev også tilkaldt til udbedring af skaderne på disse.

Den 26-årige blev løsladt udtagelse af blodprøver og afhøring til sagen, så han kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne foreligger.

 

Uromagere bortvist – Hejren, Greve

Kl. 21.08 skabte flere mænd så megen uro i området ved en sejlklub, at politiet måtte tilkaldes.

Politiet traf i området fire mænd på 17, 17, 18 og 19 år fra Greve, som havde lavet lidt uro i området og bl.a. kastet med en redningskrans, uden at den var gået i stykker.

De fire mænd blev ikke sigtet for noget, men blev bortvist fra området, så roen blev genoprettet i området.

 

Spirituskørsel i frakendelsestiden – Holbækvej, Vig – Odsherred

Kl. 00.53 blev en 47-årig mand fra Nykøbing Sj. sigtet for spirituskørsel i en personbil, som han slingrende førte ad Holbækvej i Vig, indtil han blev standset til en rutinemæssig kontrol.

Den 47-årige var påvirket af alkohol mere end tilladt og tillige i forvejen frakendt kørekortet, så han blev sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven.

Politiet løslod den 47-årige efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

 

Narkokørsel med hash i bilen – Mindevej, Svebølle – Kalundborg

Kl. 02.30 standsede politiet en personbil, som en 35-årig mand fra Svebølle førte ad Mindevej i Svebølle.

Den 35-årige blev i forbindelse med en narkometertest skønnet påvirket af cannabis under kørslen, hvorfor han blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for narkokørsel.

Ved nærmere undersøgelse af bilen fandt politiet en dåse med 4,6 gram hash, som blev beslaglagt i forbindelse med yderligere en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 35-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.
Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi