Nyt fra Svebølle i politiets døgnrapport

Profilbillede

Svebølle er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Omfartsvejen, Gørlev Sj.
Sorøvej, Sigersted Huse, Fjenneslev

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Hvedetoften, Kr. Sonnerup, Kirke-Såby

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Tyveri fra køretøjer:

Kystparken, Kalundborg
Haslevvej, Sneslev, Ringsted


Mindre brand på komfuret – Møllestræde, Kalundborg

Kl. 07.40 rykkede brandvæsnet og politiet i anledning af brand i en lejlighed i en beboelsesejendom.
Branden var dog ikke så voldsom som først antaget, idet en 56-årig kvindelige beboer havde på komfuret varmet vand til en kop kaffe. Herunder var noget papir, der havde ligget ved komfuret, blevet svedent og brudt i brand, som havde afgivet røg.
Det var nemt at stoppe branden i papiret, så der skete ikke nogen skade på komfuret eller den 56-årige. Derfor foretog politiet sig ikke yderligere i sagen.

Arbejdsulykke – Idunsvej, Køge

Kl. 07.41 rykkede politiet sammen med ambulancepersonale ud til en arbejdsplads, fordi en mand var kommet til skade i forbindelse med sit arbejde.
Det viste sig, at en 33-årig mand fra Ringsted havde fået en kvæstelse i ansigtet, da han var blevet ramt af krogen på en kran, som han havde benyttet i forbindelse med arbejdet.
Arbejdstilsynet blev underrettet om sagen og ville komme til arbejdspladsen senere på dagen, efter at politiet har optaget rapport om ulykken, så Arbejdstilsynet og politiet senere kan afgøre, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Færdselsuheld – Søndre Alle / Søndre Viaduktvej, Køge

Kl. 07.49 fik politiet via alarm 112 melding om, at en fodgænger var blevet påkørt af en bilist i lyskrydset Søndre Alle – Søndre Viaduktvej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.
Det viste sig, at en 12-årig dreng fra Køge var ved at passere Søndre Viaduktvej i et fodgængerfelt fra nord mod syd i lyskrydset ved Søndre Alle. Samtidig var en 40-årig kvinde fra Køge i en personbil kørt ad Søndre Alle mod syd frem til Søndre Viaduktvej, hvor hun svingede til venstre i østlig retning. Under svingningen påkørte hun med lav hastighed den 12-årige dreng, der i ambulancen blev kørt på skadestuen til kontrol. Han var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Politiet har optaget rapport om færdselsuheldet for at få klarlagt de nærmere detaljer, herunder signalernes farve i parternes færdselsretninger, og hvorvidt færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Biotekparken, Kalundborg

Kl. 07.56 fik politiet via alarm 112 melding om, at endnu en fodgænger var blevet påkørt i et fodgængerfelt på Biotekparken i Kalundborg.

Det viste sig, at en 40-årig kvinde fra Holbæk var ved at passere Biotekparken i nordlig retning i et fodgængerfelt, da hun blev påkørt af en personbil, som en 51-årig mand fra Snertinge førte i vestlig retning. Fodgængeren blev ramt af et sidespejl, da føreren ikke havde set hende i mørke og regnfulde vejr på uheldstidspunktet.

Fodgængeren blev tilset af ambulancepersonalet, men havde ikke pådraget sig behandlingskrævende skader. Politiet optog rapport om uheldet.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Gevninge, Roskilde – Lejre

Kl. 08.41 havde en 48-årig mand fra Solrød Strand mistet kontrollen over sin personbil, da han under kørsel i østlig retning ad Holbækmotorvejen kørte gennem vand på kørebanen. På grund af aquaplanning snurrede bilen rundt og ramte til sidst autoværnet ved nødsporet.

Uheldsstedet blev afspærret med en skiltevogn, og den 48-årig blev bragt til skadestuen til kontrol, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Ingen øvrige trafikanter blev involveret i uheldet, som politiet blot registrerede omstændighederne ved.

Elledninger ramt af lastbil – Tjørnedevej, Tølløse – Holbæk

Kl. 09.38 slap en 44-årig mandlig lastbilchauffør fra Midtjylland heldigt fra et uheld under aflæsning af gods. Sættevognens tippelad var blevet hævet langt op og havde herunder ramt en højspændingsledning i luften.

Lastbilens dæk sprang som følge heraf, ligesom lastbilens elledningsnet kortsluttede. Lastbilchaufføren kom dog uskadt ud af lastbilen og fik slået alarm.

Politiet afspærrede Tjørnedevej, indtil teknikere fra elselskabet var nået frem og havde fået afbrudt strømmen i elledningen. Kl. ca. 11.15 ophævede politiet afspærringen i området, mens teknikeren og lastbilchaufføren arbejdede videre på at få lastbilen væk fra stedet, så strømforsyningen kunne genetableres.

Brandundersøgelse – Vognmandsmarken, Rødvig – Stevns

Kl. 10.42 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en brand i et skur og en udestue på en privat adresse.
Inden denne brand i skuret og udestuen var blevet slukket af brandvæsnet, nåede branden også at forårsage skader på et plankeværk og beplantning ind til to nabogrunde. Der skete ikke skade på beboelse, idet skur og udestue var adskilt herfra.
Politiet skal undersøge brandstedet nærmere og forsøge at fastslå, hvilken rolle en askespand i skuret kan have haft i forbindelse med brandens opståen. Ingen personer kom til skade ved branden.

Lastbil væltede – Østrupvej, Ugerløse – Holbæk

Kl. 11.43 nedsatte en lastbilchauffør hastigheden under kørsel ad Østrupvej i nordvestlig retning, da en modkørende personbil og lastbilen skulle passere hinanden.

Lastbilchaufføren trak i den forbindelse ud mod højre og kom ud i rabatten med højre hjulpar, der sank ned i den bløde jord. Lastbilen væltede efterfølgende om på højre side, men ingen kom til skade ved uheldet, ligesom der formentlig heller ikke skete væsentlig skader på selve lastbilen.

Et bjærgningsfirma blev tilkaldt for at få lastbilen løftet op på vejen igen, men den skulle først tømmes for gods, hvilket bevirkede en langvarig redningsindsats.

Narkokørsel i frakendelsestiden – Bækkeviggårdsvej, Sæby, Høng – Kalundborg

Kl. 11.55 blev en 33-årig mand fra Svebølle sigtet for to overtrædelser af færdselsloven, idet han både var fører af bilen, selv om han i forvejen var frakendt kørekortet, og kunne mistænkes for at være påvirket af hash under kørslen.

Den 33-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Lov om euforiserende stoffer – Store-Fuglede – Kalundborg

Kl. 12.00 henvendte politipatrulje med narkohunde sig på bopælen hos en 29-årig mand fra Store-Fuglede på grund af en mistanke om, at han kunne være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Da han åbnede døren, fik politiassistenterne selv bekræftet mistanke om besiddelse af hash, da det lugtede kraftigt heraf.

Ved den efterfølgende undersøgelse af mandens bopæl fandt politiet 73 gram hash og knap 54 gram marihuana, som blev beslaglagt som bevis i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer mod den 29-årige. Han vil nu høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

Kanonslag sprængt i hånden på barn – Tølløse – Holbæk

Kl. 13.51 slog personalet på et lokalt lægehus i Tølløse alarm til politiet, idet et barn var modtaget til akut behandling på grund af en fyrværkeriskade.

Der var tale om en 14-årig dreng fra Tølløse, som havde fået skader på sin ene hånd og den ene side af kroppen, da et hjemmelavet og ulovligt kanonslag på størrelse med en køkkenrulle var eksploderet i hånden på ham. Den tilskadekomne og en kammerat havde fået prajet en bilist, der havde kørt den tilskadekomne dreng til lægehuset.

På grund af hans skader blev han i en tilkaldt lægehelikopter fløjet til Odense Universitets Hospital til fortsat undersøgelse og behandling i anledning af sine skader, så politiet har ikke fået afhørt drengen om de nærmere omstændigheder.

Politiet undersøgte efterfølgende en park i nærheden af Vestergade, hvor ulykken skulle være sket, men fandt ikke yderligere ulovligt fyrværkeri i området.

Drengens forældre er underrettet, og politiet undersøger nu de nærmere omstændigheder, herunder hvorfra drengen har fået fat i det ulovlige kanonslag.

Slagsmål og fund af euforiserende stoffer – Valdemar Sejrsvej / Slotsvolden, Holbæk

Kl. 15.00 rykkede politiet hastighed ud til Valdemar Sejrsvej efter en anmeldelse om, at to mænd var i slagsmål i nærheden af en bil ved en fastfoodrestaurant.

Under patruljens vej til stedet brugte politiet de opsatte overvågningskameraer og kunne se, at bilen inden politiets ankomst blev kørt hen til Slotsvoldens parkeringsplads, hvor politiet så fik kontakt til i alt tre mænd og en kvinde.

En 31-årig mand fra Holbæk havde mindre skader i ansigtet efter slagsmål med en 27-årig mand fra Mørkøv, så politiet fandt grundlag for at sigte begge for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen efter det indbyrdes slagsmål på Valdemar Sejrsvej.

Ved bilen traf politiet også en 27-årig mand fra Fårevejle St. og en 27-årig kvinde fra Holbæk, der også havde en relation til den omhandlede bil, hvori politiet fandt 84 gram hash og godt 10 gram kokain.

Den 27-årige fra Mørkøv var den ansvarlige for besiddelse af de ulovlige stoffer, hvorfor han blev kortvarigt anholdt på grund af sigtelsen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og det forudgående slagsmål.

De to sigtede vil nu høre nærmere fra politiet, når sagerne mod dem skal afgøres.

Brand i el-løbehjul – Vestergade, Roskilde

Kl. 15.16 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en beboelsesejendom efter en alarm om ildebrand i kælderen.
Det viste sig ikke så alvorligt som først antaget, da der i kælderen i beboelsesejendom var sket en form for selvantændelse af et el-løbehjul med røgudvikling til følge. Løbehjulet havde ikke været under opladning, hvorfor den konkrete årsag til brandens årsag ikke kendes præcist. Ingen kom til skade ved branden, og politiet har ikke foretaget sig yderligere i sagen.

Brandundersøgelse – Falkevej, Køge

Kl. 16.20 måtte personalet på en fabrik med produktion af maling slå alarm til brandvæsnet, da de ikke selv kunne slukke en brand, der var opstået i det ventilationssystem.

Politiet afspærrede et område om fabrikken, hvor branden bredte sig primært i ventilationssystemet. Branden udviklede indledningsvist en del røg, som drev ind over andre virksomheder i områder, så der var ikke behov for evakuering.

En ambulance var stand by i området, men ingen havde behov for at blive tilset af ambulancepersonalet i anledning af branden.

Kl. ca. 18.00 blev indsatsen og afspærringen i området, og politiet har optaget rapport om branden, hvis årsag formodes at være belyst ud fra oplysningerne fra personalet om den opståen.

Spritbilist involveret i tre påkørsler – Vestmotorvejen / Østre Ringvej, Ringsted

Kl. 17.15 fik politiet en anmeldelse om, at en bilist var forulykket i rundkørslen Østre Ringvej – Kærup Parkvej.

Ved ankomsten til rundkørslen holdt en beskadiget personbil på et helleanlæg ved en af vejene ind i rundkørslen, efter at et skilt var blevet påkørt.

Føreren af bilen var en uskadt, 43-årig mand fra Roskilde, som var så kraftigt påvirket af alkohol, at han straks blev sigtet for spirituskørsel.

Politiet fik klarlagt, at han inden uheldet på Østre Ringvej var kørt ad Vestmotorvejen mod øst og kørt fra motorvejen ad afkørslen til Østre Ringvej (afkørsel 35 Ringsted Ø).

Ved afkørslen havde han påkørt både en lastbil og en anden personbil, men efterfølgende fortsat sin kørsel ad Østre Ringvej mod nord til rundkørslen ved Kærup Parkvej, indtil han forulykkede og ikke kunne køre videre.

Den 43-årige spritbilist blev kortvarigt anholdt og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Et bugseringskøretøj sørgede for at fjerne den forulykkede bil fra uheldsstedet i rundkørslen.

Politiet vil kontakte den 43-årige, når resultatet fra analyseerklæringen kendes.

Manglende opsyn med brand udløste en sigtelse – Kalundborgvej, Eskebjerg - Kalundborg

Kl. 17.22 rykkede brandvæsnet ud til en ildebrand i nogle halmballer på en mark ved en landbrugsejendom, efter en anmeldelse om afbrænding efter mørkets frembrud.

Politiet fik sammen med brandvæsnet klarlagt, at en 46-årig mand fra Eskebjerg i løbet af formiddagen havde antændt ca. 100 rundballer, der skulle brændes af. Den 46-årige havde løbende holdt øje med afbrændingen, men efter mørkets frembrud forladt de brændende rundballer, som ikke alle var helt udbrændte.

Brandvæsnet vurderede, at der ikke var risiko for, at branden kunne eller ville brede sig, så rundballerne fik lov at brænde ud.

Politiet fandt ud fra disse oplysninger grundlag for at sigte den 46-årige for overtrædelse af brandlovgivningen ud fra de fremkomne oplysninger om bl.a. manglende opsyn.

Hurtig bilist – Holbækvej, Benløse, Ringsted

Kl. 20.43 målte færdselspolitiet med en laserhastighedsmåler en personbil til at køre med mindst 91 km/t ad Holbækvej på en strækning, hvor højst tilladte hastighed er 50 km/t, da strækningen er beliggende i tættere bebygget område.

En 37-årig mand fra Holbæk blev efterfølgende sigtet for hastighedsovertrædelsen, der vil udløse en bøde, et pligtigt bidrag på 500 kr. til Offerfonden og en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet.

Spritbilist endte i grøften – Holbækvej, Benløse, Ringsted

Kl. 21.42 rykkede politiet ud til Holbækvej ved Fluebæksvej, efter at en lokal borger havde set en bil holde i grøften og med en mand bag rattet.

Politiet fik på stedet kontakt til en spirituspåvirket, 40-årig mand fra Ringsted, som mistænkes for at have ført bilen ad Holbækvej forinden.

Den 40-årige deltog i en alkometertest, der både gav politiet grundlag for at sigte ham for spirituskørsel og for at inddrage hans førerret, fordi politiet ud fra resultatet af den vejledende alkometertest har en formodning om, at alkoholkoncentrationen i blodet vil være så høj, at han kan blive frakendt kørekortet.

Den 40-årige var i øvrigt uskadt, men blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
False {
}