Nyt fra Svebølle i politiets døgnrapport

Profilbillede
dato

Svebølle er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Obs! Oprindeligt udsendt 23. juni 2023

 

Døgnets anmeldelser vedrørende:

 

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Rugvænget, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Skeltoften, Kalundborg
Højby Hovedgade, Højby Sj.

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Stændertorvet, Roskilde

Tyveri fra køretøjer:

Skovvænget, Ringsted

Særligt pressetelefonnummer til mediehenvendelser under Roskilde Festival

Medie- og pressehenvendelser til Midt- og Vestsjællands Politi under afviklingen af Roskilde Festival 2023 skal ske til mobiltelefonnummer 3052 2673.

Denne særlige pressetelefon er døgnåben i tidsrummet fra lørdag d. 24. juni 2023 kl. 09.00 til og med søndag den 2. juli 2023 kl. 15.00.

Øvrige pressehenvendelser om hverdagens hændelser og sager mv. skal som sædvanlig ske til den almindelige pressetelefon 2542 6210.

Skriftlige henvendelser bedes sendt til mvsj-kommunikation@politi.dk.

Flere lastbiler til eksamenskørsel kontrolleret – Sydøstsjælland

Tungvognscenter Øst under Midt- og Vestsjællands Politi foretog i løbet af torsdagen kontrol af 27 lastbiler indrettet til eksamenskørsel. Køretøjerne blev kontrolleret i Køge, roskilde, Lejre, Tune, Hvalsø og Ishøj, og indsatsen medførte sager på syv af de kontrollerede køretøjer.

Endvidere blev en 19-årig påvirket og mandlig student sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen under en lastbils eksamenskørsel ad Landevejen, Kirke-Sonnerup. Han havde indledningsvist kravlet op og sad på øverste gelænder i taget, hvilket blev påtalt af den patrulje, der observerede dette. Lastbilchaufføren rullede herefter et plastiktag hen over ladet for at undgå dette fremadrettet.
Under den fortsatte kørsel kastede samme mandlige student øldåser ud fra lastbilen, hvilket så afstedkom en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter at lastbilen igen var blevet standset af politiet.

Forseelserne ved de kontrollerede lastbiler til eksamenskørsel omfattede manglende tilsyn af lovpligtig ildslukker, manglende fastgørelse af siddepladserne, ukorrekt betjening af takografen, manglende dokumentation for forsikring og synsgodkendelse, en forkert indstillet takograf med hensyn til tiden samt brug af forkert type diagramark i forhold til kontrolapparatet.

Tungvognscenter Østs kontrol af eksamenskøretøjer fortsætter de kommende dage forskellige steder på Sjælland.

Færdselsuheld – Holbækvej, Kalundborg

Kl. 07.26 var det sket et sammenstød mellem to bilister på Holbækvej ud for Tømmerup i Kalundborg.

Det viste sig, at 20-årig mand fra Kalundborg under kørsel i en personbil i vestlig retning for sent opdagede, at bilisterne foran ham holdt stille på grund af kødannelse. Han påkørte derfor bagenden af en anden personbil, som en 31-årig mand var fører af.

Ingen af dem kom til skade ved uheldet, der skete på en vejstrækning med højst tilladt 60 km/t. Politiet registrerede blot omstændighederne ved sammenstødet.

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 08.36 var to bilister stødt sammen i de to vognbaner længst til venstre på Køge Bugt Motorvejen i det sydgående spor ved Køge.

En 30-årig kvinde fra Bagsværd var kørt i en personbil i tredje vognbane og ville skifte vognbane til venstre, samtidig med at trafikken i fjerde vognbane nedsatte hastigheden. Det resulterede i, at hun stødte sammen med en varebil, som en 33-årig mand fra Mors var fører af.

Ingen kom til skade ved uheldet, hvorefter parterne fik bilerne ind i nødsporet til senere afhentning. Politiet registrerede blot omstændighederne og parterne ved sammenstødet.

Kørsel i frakendelsestiden – bil beslaglagt – Engrøjel, Greve

Kl. 09.08 blev en 22-årig mand fra Greve standset som fører af en personbil på Engrøjel. Han var dog i forvejen frakendt kørekortet og måtte derfor ikke være fører af personbilen.

Politiet kunne i forbindelse med sigtelsen for overtrædelsen af færdselsloven konstatere, at det nu var tredje gang inden for de seneste tre år, at den 22-årige var blevet afsløret i at køre bil trods manglende førerret.

Hans personbil blev derfor beslaglagt med henblik på senere konfiskation ved et retsmøde, som den 22-årige vil blive indkaldt til, når straffesagen og spørgsmålet om endelig konfiskation af bilen skal afgøres.

Beslaglæggelsen af bilen kunne den 22-årige ikke umiddelbart acceptere, så en dommer skal nu kigge nærmere på grundlaget herfor inden en afgørelse om, hvorvidt politiet kan opretholde beslaglæggelsen.

Knallert og cyklist stødt sammen – Tune Parkvej, Tune – Greve

Kl. 09.16 var en knallertkører og en cyklist stødt sammen på Tune Parkvej på et sted, hvor en grussti udmundede i Tune Parkvej.

Det viste sig, at en 57-årig kvinde fra Tune var kørt langsomt på en trehjulet knallert ad grusstien i nordlig retning frem til Tune Parkvej, hvor hun svingede til venstre ad en cykelsti på Tune Parkvej.

Samtidig kom en 55-årig mand fra Tune kørende på en cykel på cykelstien ad Tune Parkvej i østlig retning, så de to parter stødte sammen.

Ingen af parterne kom til skade ved sammenstødet, som politiet har optaget rapport for at få afklaret de nærmere omstændigheder, herunder hvorvidt færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Savnet pige fundet på togstationen – Roskilde

Kl. 10.38 fik politiet en henvendelse fra et børnehospital i Roskilde om, at en 16-årig pige var forsvundet fra stedet. Sygeplejepersonalet var bekymret for hende, idet hun havde givet udtryk for, at hun var ked af det og måske kunne finde på at gøre skade på sig selv på togstationen.

Politiet underrettede straks DSB og Bane Danmark, der sørgede for, at togenes hastighed ved Roskilde togstation blev nedsat, mens politiet ledte efter pigen.

Kort før kl. 11.00 fandt politiet den 16-årige i god behold på Roskilde station og fik hende bragt retur til hospitalet til fornøden omsorg og behandling. Togdriften kunne herefter normaliseres.

Færdselsuheld – Holbækvej / Ringstedvej, Roskilde

Kl. 11.02 var en bilist og en cyklist stødt sammen i lyskrydset Holbækvej / Ringstedvej, men ingen af parterne var kommet til skade.

Det viste sig, at en 65-årig kvinde fra Roskilde var kørt i en personbil ad Holbækvej mod øst og i krydset ved Ringstedvej ville foretage svingning til højre ad Ringstedvej mod syd.

Samtidig med bilistens svingning kom en 40-årig kvinde fra Roskilde kørende på cykel i samme retning, men ligeud i krydset ved Ringstedvej. Da bilisten standsede under svingningen, kunne cyklisten ikke undgå at køre ind i højre bagskærm på den 65-åriges bil.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet for at få afklaret, hvorvidt færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Greve Landevej / Greve Centervej, Greve

Kl. 13.27 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Greve Landevej – Greve Centervej, så en ambulance var sendt til uheldsstedet.

Det viste sig, at en 63-årig kvinde fra Greve var kørt i en personbil ad Greve Landevej i sydlig retning og i krydset ved Greve Centervej, hvor hun ville svinge til venstre for grønt lys.

Under svingningen stødte hun sammen med en modkørende personbil, som en 47-årig mand fra Roskilde førte ad Greve Landevej i modsat retning.

Begge parter blev undersøgt af ambulancepersonalet, men ingen havde pådraget sig behandlingskrævende skader. Bilerne havde fået mindre skader som følge af sammenstødet, som politiet har optaget rapport om.

Færdselsuheld – Bymarken, Roskilde

Kl. 15.04 rykkede politiet igen ud til et uheld mellem en bilist og en cyklist, der stødt sammen i forbindelse med en bilists højresving.

Ambulancepersonalet tog sig af en kvindelig cyklist, der sammen med et barn blev bragt til skadestuen til et check i anledning af uheldet. Bilisten var sluppet uskadt.

Politiet fik klarlagt, at en 63-årig kvinde fra Roskilde var kørt ad Bymarken i sydlig retning og svingede til højre ind over cykelstien mod parkeringspladsen ved et spisested.

Under svingningen stødte bilisten sammen med en 27-årig kvinde fra Roskilde, der på cykel og med et barn i et barnesæde kørte på cykelstien ad Bymarken også i sydlig retning.

Cyklisten og barnet viste sig at være sluppet med diverse knubs, men politiet har optaget rapport om sammenstødet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Spirituskørsel (vanvidskørsel) – bil beslaglagt – Ringsted

Kl. 15.10 modtog politiet en anmeldelse fra en bilist, der undrede sig over en anden bilists usikre kørsel ad Haslevvej i retning mod Ringsted.

Der var tale om en personbil med en kvindelig fører, som kørte meget usikkert og bl.a. var kommet langt over i modsatte kørebanehalvdel, så en modkørende lastbil måtte lave en undvigemanøvre.

Anmelderen holdt herefter øje med bilisten under anmeldelsen til politiet, der til sidst fik kontakt til den kvindelige fører på Delingen, Ringsted, hvor hun var standset.

Føreren var en 28-årig kvinde fra Ringsted, der ifølge en alkometertest skønnedes så påvirket af alkohol, at alkoholkoncentrationen i hendes blod formodes at ville overstige to promille.

Hun blev derfor straks anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel, ligesom hun også kunne mistænktes for narkokørsel i personbilen.

Personbilen blev beslaglagt efter bestemmelserne om vanvidskørsel i spirituspåvirket tilstand og efterfølgende transporteret til et opbevaringssted i politiets varetægt.

Den 28-årige var stærkt utilfreds med anholdelsen og blev udadreagerende under transporten til udtagelse af blodprøver til undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer. Adfærden medførte dog ikke yderligere sigtelser til den 28-årige, som nu kan forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringerne fra blodprøverne foreligger.

En dommer skal dog forinden kigge nærmere på grundlaget for politiets beslaglæggelse af personbilen i sagen om vanvidskørsel, idet den 28-årige protesterede over, at politiet havde taget bilen fra hende.

Hurtig knallert undersøges nærmere – Sydhavnsvej, Kalundborg

Kl. 15.22 standsede politiet en 15-årig dreng fra Kalundborg som fører af en lille 30-knallert, som kunne køre hurtigere end tilladt.

Den 15-årige havde ikke medbragt sit knallertkørekort og havde i øvrigt pillet nummerpladen af knallerten.

Politiet sigtede den 15-årige for de to overtrædelser af færdselsloven og fik knallerten indbragt til nærmere undersøgelse på et rullefelt, som nok vil afsløre, at knallerten er konstruktivt ændret til at kunne køre hurtigere end tilladt. Det vil i givet fald medføre yderligere en sigtelse til den 15-årige, der vil høre nærmere fra politiet, når knallerten er blevet undersøgt.

Narkokørsel uden førerret – Godsvej, Greve

Kl. 16.27 blev en 32-årig mand fra Greve sigtet for både kørsel i narkotikapåvirket tilstand og for kørsel uden førerret i en personbil, som han førte ad Godsvej i Greve.

Han blev derfor kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Da bilen ikke var den 32-åriges egen, blev bilejeren også sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have overladt bilnøglerne til en person, der ikke lovligt kunne være fører bl.a. på grund af den manglende førerret.

Begge kan nu forvente at høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne mod dem hver især.

Overtrædelse af afbrændingsforbuddet – Svebølle – Kalundborg

Kl. 21.07 rykkede politiet også ud til en privat adresse i Svebølle, hvortil brandvæsnet også var rykket ud, efter at der var gået ild i en græsplæne.

Politiet kunne på stedet konstatere, at der var afbrændte steder på en meget tør græsplæne, hvilket var forårsaget af brug af en grill.

Den mandlige beboer – en 59-årig mand – havde slukket den mindre brand i græsplænen med en vandkande.

Da der i Kalundborg kommune har været afbrændingsforbud incl. forbud mod brug af grill siden torsdag den 15. juni, blev den 59-årige sigtet for overtrædelse af afbrændingsforbuddet. Han kan således forvente at få en bøde som afgørelse på sagen.

Færdselsuheld – Strandmøllevej, Holbæk

Kl. 22.00 var en 15-årig dreng fra Holbæk forulykket under kørsel på en knallert ad et stisystem og videre ud mod Strandmøllevej, da et rådyr pludselig var løbet på tværs.

Den 15-årige kunne ikke undgå at ramme dyret og væltede, så han pådrag sig nogle hudafskrabninger. Skaderne var ifølge ambulancepersonalet ikke behandlingskrævende på en skadestue. Politiet registrerede blot omstændighederne ved uheldet.

Indbrud i lagerbygning – Rugvænget, Ringsted

Kl. 22.18 rykkede politiet med flere patrulje ud til en lagerbygning, hvor flere tyverialarmer var gået i gang.

Politiet traf ingen uvedkommende på stedet og kunne konstatere, at en port ind til et lager stod åbent, og at nøglebokse var blevet opbrudt og ødelagt.

Fra lagerhallen var en palle blevet tømt for batterier til solcelleelementer. Batterierne har alle specifikke numre og kan spores, såfremt de uautoriseret tages i brug.

Politiet fandt ikke nogen mistænkte i området, men foretog undersøgelser af gerningsstedet i et forsøg på at finde frem til den eller de personer, der kan have stået bag indbruddet på stedet.

Personer, der måtte have bemærket usædvanlig adfærd ved lagerhallen på Rugvænget, må gerne kontakte politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

Spirituskørsel – Holbækmotorvejen, Kirke-Såby – Lejre

Kl. 22.35 blev en 58-årig anholdt i forbindelse en sigtelse for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Holbækmotorvejen i østlig retning.

Den 58-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Ulovlig knallert standset – Køgevej, Hårlev – Stevns

Kl. 23.33 blev en lille 30-knallert standset på Køgevej i Hårlev, idet den tilsyneladende kunne køre hurtigere end tilladt.

Føreren var en 15-årig dreng fra Hårlev, der inden undersøgelsen af knallertens hastighed blev sigtet for en manglende nummerplade og kørsel med et nedslidt bagdæk.

Knallerten blev indbragt til nærmere undersøgelse på et rullefelt til måling af dens hastighed, så den 15-årige vil høre nærmere fra politiet, når hastighedsmålingen er gennemført.

Uro og uorden – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 03.12 rykkede politiet ud med flere patruljer i anledning af uro, uorden og slagsmål i Jernbanegade uden for et diskotek.

Politiet kunne konstatere, at der var faldet ro over gemytterne, så der blev ikke umiddelbart brug for de ambulancer, som også var sendt til stedet.

En 23-årig mand fra Roskilde havde været involveret i uordenen og kunne formentlig anses som forurettet, men ønskede ikke videre foretaget fra politiets side.

En 18-årig mand fra Kirke-Hyllinge kunne ifølge politiets undersøgelse anses for at være noget udadreagerende, så han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. For at undgå yderligere uro og uorden blev han frihedsberøvet og efter en lægeundersøgelse anbragt i detentionen til afrusning.

Politiets tryghedsskabende tilstedeværelse i området varede frem til kl. ca. 04.00. Den 18-årige blev løsladt tidligt fredag morgen og kan nu forvente at modtage en bøde fra politiet.

Opfølgning

 

Varetægtsfængsling – Vold – Dybekær, Gørlev Sj. – Kalundborg

En 23-årig mand fra Eskebjerg blev sammen med en 24-årig mand fra Ruds Vedby i et grundlovsforhør torsdag i Retten i Holbæk varetægtsfængslet til den 18. juli 2023.

De var begge blev sigtet for at have overfaldet en 33-årig mand fra Gørlev om aftenen den 9. juni 2023 på Dybekær, Gørlev Sj., idet de to mænd sammen med yderligere to mænd overfaldt den 33-årige med skub, knytnæveslag, spark og tramp på et ben med benbrud til følge.

Begge mænd udbad sig betænkningstid i forhold til eventuel kære af kendelsen om varetægtsfængslingen, der blev afsagt i et grundlovsforhør afholdt for lukkede døre.

Varetægtsfængsling – Grov vold – Antoniestræde, Køge

En 16-årig ung mand fra Herfølge og en 18-årig mand fra Køge blev anholdt torsdag morgen og senere torsdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

De blev i grundlovsforhøret sigtet for grov vold sammen med en tredje person at have overfaldet en 18-årig mand fra Hedehusene. Overfaldet var sket den 27. maj 2023 kl. ca. 01.00 på et parkeringsareal ved Antoniestræde i Køge, hvor de overfaldt den forurettede med knytnæveslag, tramp og slag med et jernrør. Efter overfaldet havde de taget den 18-åriges telefon fra ham.

Begge blev varetægtsfængslet foreløbigt til den 13. juli 2023, dog således at den 16-årige blev anbragt på en sikret institution for unge.

Denne artikel er skrevet af Søren Schrøder Rasmussen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi