Nyt fra Svebølle i politiets døgnrapport

Profilbillede

Svebølle er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Døgnets anmeldelser vedrørende:


Indbrud i virksomhed/forretninger:

Kirkebakken, Viskinge, Svebølle
Gullandsstræde, Roskilde
Slagelsevej, Snertinge

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Ingen

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Søvejen, Jerslev Sj.
Arnakkevej, Eskebjerg

Tyveri fra køretøjer:

Vemmedrupvej, Vemmedrup, Bjæverskov


Mistænkelig genstand – Kattrupvej, Buerup, Jyderup – Kalundborg

Kl. 07.07 fik politiet en henvendelse om en mistænkelig genstand med noget, der lignede ledninger, stå på vejen omkring Bromølle kro.
En patrulje kørte til stedet og kunne give den beroligende returmelding, at der blot var tale om et klatretræ til katte, og at ledningerne viste sig at være snore fra klatretræet. Hvordan og hvorfor klatretræet var havnet på stedet, fandt politiet ikke ud af og fandt i øvrigt ikke grundlag for at foretage yderligere i anledning af anmeldelsen.

Færdselsuheld – Langagervej, Kalundborg

Kl. 07.26 fik politiet en henvendelse fra en anmelder, som havde bemærket, at et hegn og et vejskilt var blevet ødelagt i nattens løb, efter at formentlig en bil havde påkørt genstandene og var kørt fra uheldsstedet efterfølgende. Anmelderens kollega havde på en nærliggende villavej fundet en bil med skader efterladt.
Politiet kørte til området og kunne konstatere en sammenhæng mellem de påkørte genstande og den efterladte bil, som politiet anså for at være skadevolderen.
Efterfølgende fik politiet klarlagt, at bilen på uheldstidspunktet var ført af en 20-årig mand fra Kalundborg, som blev sigtet for at have flygtet fra uheldsstedet uden enten at underrette ejerne af de påkørte genstande eller politiet. Ingen var kommet til skade ved uheldet, og ingen øvrige trafikanter var blevet involveret.

Brandundersøgelse – Hybenvang, Holbæk

Kl. 07.31 rykkede brandvæsnet ud i anledning af ildebrand i en lejlighed hos en 41-årig mand fra Holbæk. Han blev reddet ud og efterfølgende kørt til skadestuen til kontrol for eventuel røgforgiftning.
Branden, som hurtigt blev slukket af brandvæsnet, inden den spredte til andre lejligheder, forrettede begrænsede skader på noget tøj ved klædeskab.
De foreløbige undersøgelser for at få klarlagt brandårsagen tydede på, at den 41-årige, der er ryger, ubemærket kan have tabt en glød, der så udviklede sig til en egentlig brand. Politiet har optaget rapport om branden for at undersøge omstændighederne nærmere. Boligselskabet sørgede for at tilkalde skadeservice til at fjerne de røg- og sodskader, som branden trods alt havde nået at forrette.

Spirituspåvirket mand endte i detentionen – Løvmosen, Greve

Kl. 08.03 blev personalet i en ambulance, der tilfældigt var kommet forbi en parkeret, bekymret for en mand, der sad sovende i bilen.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en 24-årig mand fra Hedehusene, der nu var vågen. Han blev konstateret kraftigt påvirket af spiritus og var tydeligt irriteret om politiets tilstedeværelse, idet han blev udadreagerende.
For at undgå, at han f.eks. ville køre i bilen, og da politiet skønnede ham uegnet til at tage vare på sig selv, blev han frihedsberøvet og taget med til politistationen, hvor han efter en lægeundersøgelse blev anbragt i detentionen til afrusning. Først på eftermiddagen blev han løsladt, og politiet fandt ikke grundlag for at sigte ham for noget.

Mistænkeligt forhold – Labæk, Holbæk

Kl. 12.05 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom borger, som undrede sig over en mands adfærd bag et elskab på hjørnet af Labæk og Østre Skolegade. På stedet lå nogle plastposer, som måske kunne indeholde noget ulovligt ifølge borgeren.
En patrulje kørte til stedet og kunne konstatere, at der var ikke noget ulovligt i de effekter, som lå på stedet. Ifølge politiets opfattelse var der tale om en ”skat” til brug i fritidsaktiviteten geocaching, så politiet foretog sig ikke yderligere.

Færdselsuheld – Sct. Hansgade, Ringsted

Kl. 12.39 kontaktede et vidne politiet, fordi en bilist havde bakket ind i en parkeret bil, men var stukket af fra stedet uden at give sig til kende.
Politiet kørte til stedet og fik klarlagt, at en parkeret bil havde fået en mindre skade på sin venstre side. Nummerpladen på det skadevoldende køretøj havde vidnet noteret sig, så politiet kunne efterfølgende kontakte en 35-årig mand fra Taastrup, der havde været fører af den personbil, der havde lavet skaden. Den 35-årige blev sigtet for at have forvoldt skaden og flygtet fra stedet uden at have givet sig til kende over for modparten. Ifølge hans forklaring havde han ikke bemærket påkørslen, men politiet har nu optaget rapport om sagen for at få belyst omstændighederne nærmere.

Færdselsuheld – Blågårdsvej, Greve

Kl. 13.02 rykkede ambulancepersonale og politiet ud til et færdselsuheld efter et sammenstød mellem en bus og en personbil.
Det viste sig, at både en 46-årig mandlig buschauffør og en 32-årig kvinde fra Karlslunde begge var kørt ad Blågårdsvej i nordlig retning. Kvinden kørte i sin personbil bag bussen, der standsede ved busstoppested.
I et uopmærksomt øjeblik påkørte kvinden nu bagenden af bussen, så airbags i hendes bil blev udløst. Kvinden blev efterfølgende bragt til skadestuen til kontrol, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.
Sammenstødet bevirkede dog, at Blågårdsvej kortvarigt blev spærret for trafik i forbindelse med fjernelse af kvindens bil, hvorfra olie lækkede.
Bussen havde kun fået minimale skader bagpå og kunne køre fra stedet ved egen kraft.

Uro og uorden – Over Bølgen, Greve

Kl. 13.11 rykkede flere patruljer ud til området foran indkøbscentret Waves, idet flere mænd var i højlydte diskussioner og optrådte truende over for hinanden. En af mændene var måske set i besiddelse af noget, der kunne minde om en kniv.
Politiet fandt ikke nogen stridende parter og fik ved afhøring af anmelderen oplyst, at en af parterne var forsvundet i retning mod Askerød.
Politiet ledte efter de stridende parter i området, men uden at træffe nogen, så det kunne blive klarlagt, hvad der reelt var sket. Anmeldelsen undersøges nærmere i et forsøg på at få identificeret de utryghedsskabende mænd, og herunder vil politiet prøve at se, om eventuel videoovervågning i området kan være politiet behjælpelig. Politiet fik ingen oplysninger om og fandt heller ingen tegn på, at nogen skulle være kommet til skade blandt de stridende parter.

Færdselsuheld – Stenhusvej / Bilbyen, Holbæk

Kl. 13.28 var to personbiler stødt sammen i krydset mellem Bilbyen og Stenhusvej, hvorfor politiet rykkede ud til uheldsstedet for at undersøge omstændighederne nærmere.
Det viste sig, at en 57-årig kvinde fra Tølløse var kørt ad Bilbyen mod øst i en personbil, som hun førte frem over vigelinjen i krydset ved Stenhusvej, idet hun havde til hensigt at lave et venstresving.
Kort efter fremkørslen over vigelinjen påkørte hun højre side af en personbil, som en 38-årig mand fra Herlev førte ad Stenhusvej i sydvestlig retning.
Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, som politiet har optaget en rapport om ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være overtrådt i forbindelse med sammenstødet.

Narkokørsel – Ulstrupvej, Ulstrup, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 15.24 anholdt og sigtede politiet en 19-årig mand fra Herfølge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, fordi politiet mistænkte ham for at være påvirket af hash under kørslen efter tidligere hashrygning.
Den 19-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Færdselsuheld – Jyderupvej, Bro Mølle, Jyderup – Kalundborg

Kl. 16.04 måtte politiet rykke ud til et færdselsuheld, idet to personbiler var stødt sammen.
Det viste sig, at en 56-årig kvinde fra Slagelse efter kørsel i sydlig retning i en personbil ad Jyderupvej var standset i vejsiden. I samme retning og også i en personbil kom en 17-årig ung mand fra Ruds-Vedby kørende, men han ramte bagenden på kvindens bil, så begge biler fik skader.
Ingen af de to parter var kommet til skade ved sammenstødet, og politiet optog rapport om uheldet, idet den 17-årige ikke havde en ledsager med under køreturen som krævet, når han er fører af et køretøj. Den 17-årige havde erhvervet sig et kørekort for et par måneder siden, men må ikke føre et køretøj uden en såkaldt ledsager.

Arbejdsulykke – Frederiksberg, Svebølle – Kalundborg

Kl. 16.35 fik politiet via alarm 112 melding om, at en dumper var væltet, og at en person i førerkabinen havde slået sig, så personen ikke kunne komme ud.
Det lokale redningsberedskab, ambulancepersonale og politiet kørte til ulykkesstedet, hvor en dumper sås væltet om på sin højre side og i den forbindelse havde ødelagt et hegn.
I førerkabinen var en forslået mand, der blev identificeret som en 48-årig mand fra Kalundborg. Han blev reddet ud gennem førerkabinens frontrude, hvori der var blevet skåret et hul, så han kunne reddes den vej ud.
Den 48-årige blev bragt til skadestuen til kontrol, men var tilsyneladende sluppet med diverse knubs som følge af ulykken.
Arbejdstilsynet blev underrettet og ankom til ulykkesstedet for at kigge nærmere på omstændighederne, så det senere kan afgøres, hvorvidt nogen kan drages til ansvar for ulykken.

Hastighedskontrol – Greve Landevej, Greve

Tre bilister blev tirsdag eftermiddag sigtet af færdselspolitiet for at køre hurtigere end tilladt ad Greve Landevej ved Degnestræde, idet de alle kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t i tættere bebygget område.
Kl. 16.43 blev 56-årig mand fra Greve sigtet for at køre mindst 73 km/t, så han ud over en bøde også vil få et klip i kørekortet.
Kl. 17.08 kørte en 51-årig mand fra Taastrup mindst 85 km/t, hvilket udgør en overtrædelse af hastighedsbegrænsningen på mere end 60 %. Endvidere havde han heller ikke medbragt sit kørekort under kørslen, så de to sigtelser vil ud over en bøde også medføre en påstand om betinget frakendelse af kørekortet.
Den sidste bilist blev kl. 17.28 målt til at køre med mindst 70 km/t i sydlig retning, så politiet kunne efterfølgende sigte en 33-årig mand fra Roskilde for den overtrædelse af færdselsloven. Heller ikke han havde medbragt sit kørekort under kørslen, så det blev til en ekstra sigtelse for ham.
Hastighedsovertrædelsen vil for den 33-åriges vedkommende medføre et klip i kørekortet, og politiet kunne ved nærmere kontrol konstatere, at det nu var det tredje klip, at han fik i kørekortet. Ud over bøden vil den 33-årige derfor blive mødt af en påstand om betinget frakendelse af kørekortet som følge af hastighedsovertrædelsen.
Alle tre sigtede bilister vil i nærmere fremtid høre nærmere fra politiet.

Hurtig bilist på motorvejen – Køge Bugt Motorvejen, Køge

Kl. 19.59 målte færdselspolitiet en bilist til at køre med en gennemsnitshastighed på mindst 167 km/t over en strækning på mere end 5.300 meter i nordlig retning på motorvejen ved Køge.
En 45-årig mand fra København S blev sigtet for den overtrædelse af hastighedsbegrænsningen på 110 km/t ifølge de opsatte skilte langs motorvejen. Ud over bøden vil det også betyde en påstand om betinget frakendelse af den 45-åriges kørekort, når sagen skal afgøres.

Narkokørsel i frakendelsestiden mv. – Køgevej, Roskilde

Kl. 20.48 standsede politiet en varebil, som var meldt stjålet i Københavns Vestegns politikreds, da en mand som fører af varebilen kørte ad Køgevej mod nord ved Søndre Ringvej.
Føreren blev identificeret som en 44-årig mand fra Herlev, der ikke kunne fremvise noget kørekort, fordi han i forvejen var frakendt førerretten. Endvidere kunne politiet lugte, at der var røget hash i bilen, hvorfor den 44-årige blev mistænkt for at være påvirket af narkotika under kørslen.
Føreren blev derfor anholdt og fandtes i forbindelse med visitation i besiddelse af to klumper hash med en samlet vægt på 2,2 gram. Han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer inden afhøring til sagerne.
Politiet fik klarlagt, at varebilen var et udlejningskøretøj, hvor lejeren havde glemt at betale for lejen, så bilejeren havde meldt varebilen stjålet på den baggrund.
Ejeren af varebilen fik efterfølgende overdraget bilnøglerne til køretøjet, og den 44-årige blev løsladt efter afhøring til sagerne. Han kan således forvente at høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen var blodprøven foreligger.

Narkokørsel / knivloven – Køgevej, Kværkeby, Ringsted

Kl. 00.00 anholdt og sigtede politiet en 17-årig ung mand for kørsel i narkotikapåvirket til stand i en personbil, hvori han havde et par passagerer med. Narkometertesten indikerede, at den 17-årige var påvirket af hash under kørslen, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Ved visitationen af ham i forbindelse med anholdelsen fandt politiet ham i besiddelse af en enhåndsbetjent foldekniv med en bladlængde på ca. otte cm, hvilket medførte beslaglæggelse af kniven som bevis og en sigtelse for overtrædelse af knivloven.
Den 17-årige havde ikke erhvervet sig et kørekort til bil, så politiet sigtede ham også for kørsel uden førerret på grund af kørslen i personbilen. Når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger, vil han høre nærmere fra politiet.
Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Flere artikler