Nyt fra Svebølle i politiets døgnrapport

Profilbillede

Svebølle er i nat nævnt i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi. Her er døgnrapporten i sin fulde længde:

Weekendens anmeldelser vedrørende:Fredag – lørdag:


Biltyv og passager anholdt – Nyvangsvej, Kalundborg

Kl. 11.56 fik politiet en anmeldelse fra personalet på en byggeplads om, at en varebil, der på en byggeplads kortvarigt havde holdt med motoren i gang, i et ubemærket øjeblik var blevet stjålet. Ingen havde set noget til biltyven og kunne derfor ikke give en beskrivelse af vedkommende.
Tyveriet af varebilen blev lagt på de sociale medier, samtidig med at politiet iværksatte efterforskning i sagen i et forsøg på at spore bilen.
Ud fra omtalen på de sociale medier fik politiet i løbet af eftermiddagen flere tip om, hvor bilen kunne befinde sig, men det var først kl. ca. 18.15, at politiet fik kontakt til den stjålne varebil på Buerupvej, Jyderup.
Politiet fik uden dramatik standset den stjålne varebil, hvorefter en 24-årig mand fra Kalundborg som fører og en 59-årig kvinde fra Kalundborg som passager begge blev anholdt for uberettiget brug af varebilen.
Den 24-årige fører var i forvejen frakendt kørekortet og skønnedes i øvrigt påvirket af narkotika, så han fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Endvidere var den 24-årige også efterlyst af politiet, som skulle udlevere nogle breve til ham.
Den 59-årige passager blev ved visitationen fundet i besiddelse af en joint med op mod ca. et gram hash i. Hun blev derfor også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Begge anholdte blev løsladt efter afhøring til deres sager, men kan dog forvente at høre nærmere fra politiet, når de skal afgøres.

Hastighedskontrol – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Færdselspolitiet foretog fredag aften i tidsrummet kl. ca. 19.15-21.00 en kontrol af trafikanter på motorvejen i anledning af forventet trafik mod den nordlige del af København i forbindelse med åbningen af forlystelsesparken Dyrehavsbakken.
Resultatet af den målrettede indsats blev, at i alt 23 trafikanter blev sigtet for at overtræde hastighedsbestemmelserne på motorvejen, hvor højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 110 km/t.
Af disse sigtede trafikanter kørte to så hurtigt, at de også vil få et klip i kørekortet, mens en tredje trafikants hastighed var så høj, at føreren ud over den takstmæssige bøde også kan forvente en påstand om en betinget frakendelse af kørekortet.
Hertil kommer tillige fem sager om kørsel med et køretøj, selv om føreren enten var frakendt kørekortet eller ikke havde erhvervet sig førerret.
Alle sigtede vil høre nærmere fra politiet i form af en besked i den digitale postkasse.

Lørdag – søndag:


Kvinde fundet i grønt område – Herslevvejen, Høng – Kalundborg

Kl. 10.15 rykkede politiet efter et alarmopkald ud til et grønt område på Herslevvejen umiddelbart nord for Høng, hvor en 26-årig kvinde fra Næstved kommune blev fundet. En ambulance var allerede ankommet til stedet og ydede kvinden den fornødne hjælp, inden hun blev bragt til sygehuset for undersøgelse og eventuel behandling.
Politiet afspærrede området og fik det undersøgt med bl.a. politihunde for at få sikret eventuelle spor efter det, der måtte være foregået på findestedet i det grønne område. Under disse undersøgelser var togtrafikken på en nærliggende jernbane indstillet, indtil politiet var færdige i området.
Efterforskning i sagen gav politiet anledning til at behandle sagen som et muligt overfald og som en eventuel seksuel krænkelse, hvor en bekendt kunne mistænkes. Kvinden og den mistænkte havde været i byen sammen, inden de var taget til Høng-området sammen.
Oplysninger om hændelsesforløbet gjorde, at politiet hurtigt kunne anholde en 25-årig mand fra Kalundborg kommune som mistænkt i sagen. Han blev afhørt til sagen ud fra de fremkomne oplysninger, men blev løsladt efterfølgende, da politiet og anklagemyndigheden ved en nøje gennemgang af sagens omstændigheder vurderede, at der ikke var grundlag for fremstilling af ham i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.
Sagen efterforskes fortsat for at få klarlagt de nærmere omstændigheder, og i den forbindelse skal bl.a. den 26-årige igen afhøres af politiet.

Ulovlig droneflyvning ved Roskilde Lufthavn – Snoldelev, Gadstrup – Roskilde

Kl. 19.13 fik politiet en henvendelse fra lufthavnspersonalet i Roskilde Lufthavn om, at en drone fløj rundt i Snoldelev-området og dermed befandt inden for den sikkerhedsradius, der er rundt om godkendte lufthavnsområder.
En patrulje kørte til Snoldelev-området og fik kontakt til en 52-årig mand, der stadig var i gang med at flyve med sin drone i området. Han var ifølge egne oplysninger i færd med at afprøve nyt udstyr til dronen.
Med baggrund i oplysningerne fra lufthavnspersonalet sigtede politiet den 52-årige for overtrædelse af bekendtgørelsen om droneflyvning, idet han havde fløjet med dronen inden for en lovbestemt radius på fem kilometer fra et godkendt lufthavnsområde som f.eks. Roskilde Lufthavn.
Politiet kan oplyse, at lørdagens sag var den anden sag bare i april måned i år om ulovlig droneflyvning i nærheden af Roskilde Lufthavn. I alt tre sager har der været i 2022 om denne form for ulovlig droneflyvning, der er foregået inden for den fastsatte sikkerhedsradius på fem kilometer i byområderne Snoldelev og Gadstrup. De sigtede i de to øvrige sager er mænd på 63 og 65 år fra lokalområderne tæt på lufthavnsområdet.

Kvinde med skydevåben – Boserupvej, Roskilde

Kl. 15.38 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom, kvindelig anmelder, der havde set en kvinde gå rundt med et skydevåben i nærheden af en spejderhytte ved Boseup Skov. Efterfølgende var kvinden forsvundet ind i skoven.
Politiet sendte med baggrund i denne anmeldelse adskillige patruljer, herunder en hundepatrulje, til skovområdet for at lede efter kvinden med skydevåbnet.
Der var mange gæster i skoven, hvilket besværliggjorde politiets sporsøgningsarbejde med bl.a. politihunde, men politiet fandt dog heldigvis ud af årsagen.
I en spejderhytte afholdtes et privat fødselsdagsselskab, og i den forbindelse var en 30-årig kvinde fra København sendt ud i skoven med en pistollignende genstand. Politiet fik forevist skydevåbnet, som viste sig at være en splatterpistol, som den 30-årige kvinde fra København havde gået rundt med i skoven i forbindelse med noget privat filmoptagelse.
Politiet kunne ikke sigte hende for noget, men hun og fødselsdagsselskabet blev vejledt om, at politiet meget gerne havde modtaget oplysninger om denne aktivitet forinden, så brugerne af skoven ikke kunne blive skræmte. Anmeldelsen havde bl.a. medført, at politiet havde fremtaget lidt større våben end de tjenestepistoler, som politiet til dagligt går rundt med.

Spirituskørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 01.00 anholdt og sigtede politiet en 35-årig mand fra Svinninge for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Vanvidskørsel (høj hastighed) / narkokørsel mv. – Skovvejen, Mørkøv – Holbæk

Kl. 02.16 blev en uniformeret patruljebil under kørsel ad Skovvejen mod vest pludselig overhalet af en anden bilist, der kørte væsentligt hurtigere end politiet og endda væsentlig hurtigere end de tilladte 90 km/t ifølge skiltningen på vejen.
Politiet aktiverede udrykningssignalerne for at få standset den hurtigtkørende personbil, hvis fører fortsatte med uændret hastighed og ifølge patruljebilens speedometer noget mere end 200 km/t ad Skovvejen i vestlig retning.
Bilisten bremsede dog ned ved lyskrydsene på strækningen, men fortsatte efterfølgende med meget høj hastighed. I rundkørslen ved Skovvejen – Bregningevej ramte bilisten en kantsten på rundkørslens midterste del, men fortsætte med høj hastighed frem til vejen Frederiksberg, som kørslen blev fortsat ad.
Også ad Frederiksberg i sydlig kørte bilisten væsentlig hurtigere end tilladt, idet han f.eks. kørte gennem et område med op imod 160 km/t, selv om skiltningen tillod højst 60 km/t.
I Svebølle kørte bilisten rundt ad forskellige veje flere gange, inden føreren af sig selv standsede på Nordvestvej, hvor han trods modstand blev anholdt. Andre trafikanter havde ikke umiddelbart været i nogen konkrete faresituationer under biljagten.
Der var tale om en 47-årig mand fra Farum, som skønnedes påvirket af narko og blev sigtet for vanvidskørsel på grund af de høje hastigheder, narkokørsel, at have gjort modstand mod anholdelsen samt undladt at standse trods politiets tegn herom.
Den 47-årige fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og blev efter afhøring til de mange sigtelser anbragt i detentionen til afrusning i nogle timer inden løsladelsen.
Politiet beslaglagde hans personbil med hjemmel i bestemmelserne om vanvidskørsel, men den disposition ønskede den 47-årige, at en dommer skal kigge nærmere på, hvorvidt politiet havde lov til det.

Narkobilist med narko på sig – Valløvej, Køge – Stevns

Kl. 02.30 standsede politiet en 37-årig mand fra Kirke-Hyllinge, da han kørte i en personbil ad Valløvej. Under kontrollen af ham fik politiet mistanke om, at han formentlig var påvirket af euforiserende stoffer, hvorfor han blev sigtet for narkokørsel og i den forbindelse anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.
Under visitationen af den 37-årige fandt politiet ham i besiddelse af en pose med amfetamin, ligesom han var i besiddelse af både en pushdaggert og en låsbar foldekniv. Ved den efterfølgende ransagning af bilen fandt politiet yderligere nogle poser med amfetamin, så den 37-årige var i besiddelse af i alt 39 gram amfetamin.
Mængden af amfetamin var årsagen til, at politiet også ønskede at foretage en ransagning af den 37-åriges bolig, men her fandt politiet ikke yderligere narkotika.
Den 37-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om påvirkning af amfetamin under kørslen) samt afhøring til sagerne om overtrædelse af både færdselsloven, våbenlovgivningen og lov om euforiserende stoffer. Han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen fra blodprøven foreligger.

Vold – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 03.35 måtte personalet på et hotel tilkalde politiet, efter at en gæst havde overfaldet en mandlig tjener.
Politiet kørte til stedet og fik klarlagt, at to mænd lige uden for hotellet havde været i skænderi, så det skabte utryghed for øvrige gæster i selskaber på hotellet.
En 22-årig mandlig tjener ville sammen med en kollega lægge en dæmper på de stridende mænd, hvilket medførte, at den ene af dem slog tjeneren et par gange med knytnæveslag, der bl.a. ramte i ansigtet og på kroppen.
Politiet foretog på den baggrund anholdelse af en noget spirituspåvirket, 34-årig mand fra Vig, som blev sigtet for vold mod tjeneren. Han blev efter en lægeundersøgelse anbragt i detentionen til afrusning, men blev dog løsladt søndag formiddag efter afhøring til voldssagen. Den sag vil senere få et retsligt efterspil, så den 34-årige kan forvente at blive indkaldt til et retsmøde på et senere tidspunkt.

 

 

Søndag – mandag:


Lastbil væltede – Barringgårdsvej, Hønsinge Lyng, Vig – Odsherred

Kl. 11.20 fik politiet via alarmcentralen melding om, at både en ambulance og måske også en lægehelikopter var på vej til Barringgårdsvej, idet en lastbil var væltet. Det lokale redningsberedskab var også sendt til stedet.
Politiet kunne på stedet konstatere, at en lastbil lå væltet om på siden, og at en 59-årig mand fra København var kommet lettere til skade. Han havde opholdt sig i førerkabinen, da lastbilen væltede i forbindelse med aflæsning af jord. En blød jordbund formodedes at være årsagen til, at lastbilen væltede.
Den 59-årige blev i en ambulance bragt til skadestuen til undersøgelse og fornøden behandling for sin lettere tilskadekomst.
Arbejdstilsynet blev underrettet og ankom efterfølgende til stedet for at foretage sine undersøgelser, så det på et senere tidspunkt kan afgøres, om nogen kan drages til ansvar for ulykken.
Lastbilen lå så uheldigt placeret, at vejen var spærret, men lastbilens ejer fik tilkaldt et bjærgningskøretøj til at få lastbil op på hjulene igen, således at trafikken ad vejen igen kunne passere kl. ca. 13.30, hvor politiet forlod stedet.

Spirituskørsel – Stigbrovej, Himlingøje, Hårlev – Stevns

Kl. 11.20 anholdt og sigtede politiet en 52-årig mand fra Køge for spirituskørsel i en varebil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Narkokørsel – Nørre Boulevard, Køge

Kl. 15.52 anholdt og sigtede politiet en 36-årig mand fra Køge for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han førte ad Nørre Boulevard. Han havde forinden deltaget i en narkometertest, der gav udslag for påvirkning af cannabis under kørslen.
Den 36-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Hærværk på sygehus – Smedegade, Roskilde

Kl. 19.47 anmeldte personalet på et sygehus, at en mand var gået amok og havde ødelagt inventar ved indgangspartiet.
Politiet kørte til stedet og fik kontakt til en kraftig spirituspåvirket, men også lettere uligevægtig, 53-årig mand fra Roskilde. Ved indgangspartiet var to kortlæsere ødelagt af den 53-årige, der havde brugt en hammer hertil.
Han havde tidligere på dagen henvendt sig på stedet for at hjælp til elinstallationsarbejde på sin bopæl, men var blevet afvist. Herefter havde han taget ophold udenfor, mens han indtog alkohol frem til kort før anmeldelsen, hvor han ødelagde de to kortlæsere i frustration over afvisning fra sygehuspersonalets side.
Politiet anholdt den 53-årige, som ud over hammeren også var i besiddelse af en saks, og begge dele blev beslaglagt som bevis i sagen om hærværk, som han blev sigtet for.
Den 53-årige blev efterfølgende anbragt i detentionen til afrusning, inden han blev løsladt.

Narkobilist stak af – Fluebæksvej, Benløse, Ringsted

Kl. 20.05 var en 23-årig mand fra Ringsted blevet standset af færdselspolitiet, der kunne mistænke ham for at være påvirket af narkotika under kørsel i en bil ad Fluebæksvej. Den 23-årige var derfor blev anholdt og sigtet for narkokørsel, men så sit snit til at stikke af fra politiet.
Den 23-årige blev ikke umiddelbart fundet, men politiet er i sagens natur bekendt med hans identitet, så han kan forvente ud over sigtelsen for overtrædelsen af færdselsloven også kunne se frem til en sigtelse for overtrædelse af straffeloven. En person, der er blevet anholdt, overtræder straffelovens § 124, såfremt man flygter fra politiet. Den overtrædelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Spirituskørsel – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 22.40 anholdt og sigtede politiet en 25-årig mand fra Nykøbing Sj. for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Brand i skorsten – Kratvej, Gamløse, Orø – Holbæk

Kl. 23.55 fik politiet via alarm 112 melding om, at brandvæsnet var rykket ud til ildebrand i taget på et sommerhus på Orø.
Det lokale brandvæsen fik hurtigt klarlagt, at branden ikke var så voldsom som først antaget, idet der kun var havde været ild i en skorsten, der som følge heraf var blevet meget varm. Personerne i sommerhuset var ude i sikkerhed, men kunne hurtigt komme indenfor igen. Ud fra disse oplysninger besluttede politiet ikke at undersøge branden yderligere.

Denne artikel er skrevet af Michael Juul Sørensen og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder Midt- og Vestsjællands Politi.
Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi
Flere artikler